Beginning Level I (Age 5-6)

Beginning Level II (Age 6-7)

Advanced Beginning Level (Age 7-8)

Intermediate Level I (Age 8-9)

Intermediate Level II (Age 9-10)

Jr. Advanced Level (Age 10-12)

Advanced Level I (Age 12-14)

Advanced Level II (Age 14-15)

Advanced Level III (Age 15+)